SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
6
2
2
0
Tin tức sự kiện 14 Tháng Ba 2015 10:55:00 SA

Công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2014

Thực hiện Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;

Vừa qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND thực hiện công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2014. Thời gian thực hiện từ ngày 16/3/2015 đến 24/4/2015. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổ chức 02 Tổ công tác tiến hành thẩm tra, xét duyệt quyết toán năm 2014: Tổ công tác 1 thẩm tra xét duyệt quyết toán các đơn vị Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận, Ban quản lý 04 chợ và các trung tâm; Tổ công tác 2 xét duyệt quyết toán Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể, khối phường, Ban Chỉ huy Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Khối Giáo dục và các phòng ban chuyên môn. Nội dung thẩm tra xét duyệt quyết toán: Kiểm tra và đánh giá nội dung thuyết minh tổng hợp các hoạt động thu chi các nguồn kinh phí năm 2014, thực hiện kiểm tra số liệu quyết toán, chứng từ, sổ sách, công tác quyết toán biên lai, theo dõi, quản lý, sử dụng, báo cáo tài sản cố định và đánh giá việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014. Đồng thời, kết hợp hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh các biểu mẫu báo cáo, chứng từ và sổ sách kế toán theo đúng quy định.


Số lượt người xem: 4201    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA