SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
5
3
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2015 3:40:00 CH

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 11 năm 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận khóa X, Chương trình  phát triển văn hóa của quận với nội dung, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 do thành phố ban hành; Vừa qua, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-BCĐ triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong năm như sau:

- Triển khai 100% hộ gia đình cư trú thường xuyên (kể cả tạm trú dài hạn) đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, tiếp tục nâng cao về chất lượng bình chọn. Phấn đấu 85% hộ gia đình đạt chuẩn hộ Gia đình văn hóa, tiếp tục kéo giảm 30% số hộ không đạt Gia đình văn hóa năm 2014.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động của 63 khu phố văn hóa. Phấn đấu 63/63 khu phố trên địa bàn đạt Khu phố văn hóa.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Phường Văn minh đô thị tại 16 phường; tổ chức phúc tra phường văn minh đô thị 03 năm liên tục (2012 – 2014) đối với phường 5, 7. Phấn đấu 16/16 phường đạt Phường Văn minh đô thị.

- 11/11 chung cư phấn đấu giữ vững danh hiệu “chung cư văn hóa”, 2/2 ký túc xá và 1/1 công viên đạt chuẩn văn hóa.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ đã đăng ký xây dựng Điểm sáng văn hóa. Phấn đấu 100% đơn vị (61/61) đạt chuẩn Điểm sáng văn hóa. Mỗi phường đăng ký xây dựng 01 Điểm sáng văn hóa.

- Duy trì mô hình nhà hàng tiệc cưới văn hóa trong các nhà hàng có tổ chức tiệc cưới. Phấn đấu có 3/3 nhà hàng đạt chuẩn.

- Có 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

- Các mô hình:

+ Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị; duy trì hoạt động của 63 Tổ tư vấn nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn nhằm từng bước thay đổi nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc xóa bỏ những thủ tục lạc hậu, lãng phí.

+ Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tự quản 37 tuyến đường và 81 tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp.

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các mô hình: Khu phố không rác - thân thiện với môi trường; Tổ dân phố 4 không; Khu phố không có quảng cáo rao vặt trái phép; Khu phố vận động các hộ gia đình có tang gia không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố; Khu phố thực hiện “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp”, góp phần đưa hoạt động phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển vững mạnh.

- Xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị” giai đoạn 2013 - 2015 gồm:

+ Cấp thành phố: Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh;

+ Cấp quận: Tuyến đường Lê Đại Hành (phường 11, 13 và 15); Tuyến đường Minh Phụng (phường 2, 9 và 10); Tuyến đường Lạc Long Quân (phường 5); 07 tuyến hẻm ở các phường 1, 3, 6, 8, 12, 14, 16.

Trong năm 2015, quận và phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) và chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện các mô hình xây dựng đời sống văn hóa thông qua Bộ tiêu chuẩn giai đoạn 2012 - 2015.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo; thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận .

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”; vận động tuyên truyền cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tanglễ hội.

- Triển khai tổ chức thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”.

- Nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”.

- Phát huy các mô hình đã triển khai trong các năm, tiếp tục xây dựng các mô hình mới tại cộng đồng dân cư.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh trong giao tiếp, ứng xử. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Tổ chức nhiều loại hình văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Hoa. Khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo”.


Số lượt người xem: 4510    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA