SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
2
5
3
3
Tin tức sự kiện 08 Tháng Giêng 2015 4:15:00 CH

Đảng và mùa xuân đất nước

Lịch sử có những trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị. Trùng hợp có ý nghĩa nhất là sự ra đời của Đảng gắn với mùa xuân của dân tộc. Đón xuân, mừng Đảng đã thành thông lệ tự nhiên. Hơn tám thập kỷ qua, Đảng ta đã vững lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác cập bến bờ thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: lịch sử Đảng là cả một kho lịch sử bằng vàng. Điều đó đã nói lên giá trị của những chiến công mà Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc, viết nên những trang vàng lịch sử chói lọi. Điều kỳ diệu là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với mùa xuân, đó là những mùa xuân của chiến công vang dội, mùa xuân của khí phách tinh thần Việt Nam, mùa xuân của trí tuệ và sự sáng tạo của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cách mạng Việt Nam.

Mùa xuân ôn lại lịch sử của Đảng để nhắc lại, nhớ lại công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, là hành động “Về nguồn”. Trải qua 15 năm vận động cách mạng (1930 – 1945), Đảng lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược đất nước ta, Đảng ta lại lãnh đạo toàn dân đứng lên kháng chiến với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Hàng loạt chiến dịch lịch sử đã mở ra: Chiến dịch Tây Bắc (1947), chiến dịch biên giới (1950), chiến dịch thu đông (1953 - 1954)... Mùa xuân 1954, ta đã mở chiến dịch Điên Biên Phủ, trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp. Chúng ta đã đập tan Tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ, làm sụp đổ hoàn toàn tham vọng cướp nước ta của thực dân Pháp (7/5/1954). Đảng ta đã làm nên một kỳ tích phi thường ghi vào lịch sử dân tộc. “Chín năm làm một Điên Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Trong kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng đập tan các chiến lược chiến tranh quy mô, thâm độc: chiến lược chiến tranh đơn phương, chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Mùa xuân 1968, với cuộc tổng tiến công và nổi dậy thần kỳ, đập tan ý chí xâm lược của Đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Mùa xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với tư tưởng quyết chiến chiến lược, với cách đánh mưu trí, dũng cảm, thần tốc, sáng tạo, dân tộc ta đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bắt đầu kỷ nguyên xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Sau ngày nước nhà thống nhất, đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức do hậu quả chiến tranh để lại, Đảng ta đã thể hiện tài năng trí tuệ lãnh đạo của mình bằng những tìm tòi sáng tạo, những bước đột phá diệu kỳ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, kiểm điểm những sai lầm, thiếu sót trong công tác lãnh đạo do kéo dài quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội và đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra một bước ngoặc mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Đường lối đổi mới của Đảng lại được các Đại hội VII, VIII  IX, X, XI tiếp tục bổ sung hoàn thiện và đưa vào thực hiện trong đời sống xã hội trong mấy thập kỷ qua, đem lại những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, giữ vững về an ninh chính trị trước những biến động to lớn của tình hình khu vực và thế giới.

Năm nay, mùa xuân Ất Mùi - 2015 lại về, Đảng ta bước vào tuổi 85. Đảng ta là Đảng cầm quyền, là điều kiện thuận lợi nhất để Đảng thể hiện vai trò, vị trí lãnh đạo toàn dân, toàn tâm, toàn ý xây dựng đất nước giàu mạnh, chăm lo cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Mục tiêu cuối cùng của Đảng là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta đang làm hết sức mình để đem mùa xuân vĩnh cửu về cho dân tộc, cho nhân dân. Ý chí đó, hoài bão đó được Đảng ta từng bước lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể trên các lĩnh vực: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, biểu dương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Những phong trào thi đua, những cuộc vận động ấy đang hàng giờ, hàng ngày thâm nhập vào đời sống của nhân dân một cách sinh động, phát huy sức sáng tạo và nguồn lực hành động vô tận của nhân dân, đã làm nên những kết quả kỳ diệu: hàng ngàn khu dân cư, công sở, gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, hàng trăm ngàn gương người tốt, việc tốt được biểu dương, đã xóa xong nhà tranh tre, nứa lá, nhà tạm, nhà dột nát, nhựa hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, xây cầu xi măng thay cầu tre, cầu khỉ, tặng điện kế, thủy lượng kế cho hộ dân nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, toàn dân vận động đưa trẻ đến trường, cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, không để bất cứ trường hợp nào vì nghèo mà thất học, thực hiện tốt nhất vấn đề an sinh xã hội… Đó là những bức tranh sáng minh họa cho toàn cảnh thực tiễn sinh động trên đất nước ta trong công tác lãnh đạo, chăm lo đời sống nhân dân của Đảng.

Mùa xuân của đất trời, xuân của Đảng và xuân của lòng người hòa quyện làm nên mùa xuân bất diệt của đất nước, của nhân dân Việt Nam. Và mùa xuân với Đảng sẽ mãi mãi giao hòa trong cơ thể khỏe mạnh của dân tộc và trái tim của nhân dân.


Số lượt người xem: 5180    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA