SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
7
2
7
Tin tức sự kiện 03 Tháng Giêng 2015 1:50:00 CH

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Công văn số 1836/UBND-TCKH về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trừ việc đầu tư, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận đã hướng dẫn cụ thể các nội dung về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gồm: mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật; quy định rõ về nội dung báo cáo kê khai tài sản nhà nước và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản phải thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước về Ủy ban nhân dân quận (Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 20 tháng 01 để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 01.


Số lượt người xem: 3380    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA