SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
1
4
2
6
Tin tức sự kiện 26 Tháng Mười Hai 2014 9:35:00 SA

Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch và treo cờ Tổ quốc

Theo quy định tại Điều 115 của Bộ Luật lao động (đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012, có hiệu lực từ 01/05/2013) về chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương các ngày Lễ, Tết trong năm và Thông báo số 153/TB-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận 11 thông báo về việc nghỉ Tết Dương Lịch năm 2015 và treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết dương lịch 2015 trong 01 (một) ngày: ngày 01/01/2015 (thứ năm); thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc sau:

1.1 Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày: thực hiện đi làm bù vào ngày thứ bảy 27/12/2014 để nghỉ ngày thứ sáu 02/01/2015; như vậy thời gian nghỉ gồm 04 ngày liên tục từ 01/01/2015 đến hết ngày 04/01/2015.

1.2 Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2015. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư và tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở trên địa bàn phường. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ trong ngày nghỉ Lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp Công ty Dịch vụ công ích và Ủy ban nhân dân 16 phường có kế hoạch tổng vệ sinh trên toàn quận vào ngày 31/12/2014 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./.


Số lượt người xem: 3918    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA