SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
6
9
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Mười Một 2014 10:25:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 11/2014

1.   Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 11 là 840,3 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 11 tháng là 7.862 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 11 là 6.922 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 10 tháng là 73.526 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Đang trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận phương án di dời tái bố trí tiểu thương vào chợ Bình Thới (mới) để quận triển khai thực hiện.

2.   Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 11 là 55,05 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 718 tỷ đồng, đạt 101% dự toán năm (718/711 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 11 là 38,1 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 468 tỷ đồng, đạt 93,5% so với dự toán (468/502,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 11 là 35,2 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng là 400 tỷ đồng, đạt 79,5% so với dự toán năm (400/502,9 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 3893    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA