SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
8
8
2
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười Một 2014 3:15:00 CH

Thư Bác Hồ viết về lực lượng vũ trang

Bác Hồ - người cha thân yêu của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Sinh thời, Người hết lòng quan tâm đến việc xây dựng QĐNDVN lớn mạnh. Trong những bài thơ Bác Hồ viết về lực lượng vũ trang (LLVT), ngoài tư tưởng chỉ đạo mang tầm chiến lược về sự hình thành và phát triển của LLVT còn có một trái tim, một tấm lòng sâu nặng thương yêu chiến sĩ, du kích, bộ đội. Đọc thơ của bác Hồ nói về LLVT, ta sẽ hiểu được tư tưởng của Bác về chiến lược quân sự, về cách đánh du kích thật cụ thể, rõ ràng, sức mạnh vạn năng, vô địch của một quân đội từ nhân dân mà ra.

Chiến tranh du kích là thế trận lòng dân, lấy nhược thắng cường, lấy ít đánh nhiều, lấy quân nghỉ ngơi đánh giặc khi mệt mỏi; du kích sống trong lòng nhân dân; khi xung trận thì biết người, biết ta, lúc đầu thì không có đao, có súng thì có mưu cao, kế khéo để tước vũ khí của giặc làm vũ khí của mình: "Xem người mới biết đến ta/ Biết đánh du kích mới là người Nam/ Tiến đồn du kích Văn Tân/ Dùng địch quân đánh địch quân mới cừ"; "Du kích như cá, dân như nước/ Nhân dân mến yêu bao giờ cũng được".

Ở bài thơ "Ca đội tự vệ", Bác Hồ thể hiện lòng quyết tâm đánh giặc động viên toàn bộ sức mạnh của mọi người ra sức giết giặc, cứu nước: "Gươm đao ta/ Đem mài đi/ Mài cho bén/ Mài cho sắc/ Nhật ta đâm/ Tây ta chặt!". Trong bài thơ "Bài ca du kích" lòng quyết tâm đó càng được Bác Hồ thể hiện quyết tâm cao độ: "Kẻ có súng dùng súng/ Kẻ có dao dùng dao/ Kẻ có cuốc dùng cuốc/ Người có cào dùng cào/ Thấy Tây cứ chém phứa/ Thấy Nhật cứ chặt nhào".

Đối với bộ đội, Bác Hồ vừa ân cần vừa chăm sóc. Lúc nào Người cũng căn dặn: đã là bộ đội, đã là chiến sĩ thì chí khí phải vững, tâm phải bền, chịu đựng gian khổ, khó khăn, nếu phải vì Tổ quốc mà hy sinh thì cũng xứng đáng với dân tộc. Ngày 10/03/1958, Bác Hồ đến thăm Sư đoàn 318, trước khi ra về Bác đã ứng khẩu tặng sư đoàn bài thơ: "Đá rắn, quyết tâm ta rắn hơn đá/ Núi cao chí ta còn cao hơn/ Khó khăn không làm ta sờn/ Đảng phái ta trên mặt trận sản xuất/ Nhiệm vụ ấy ta quyết làm cho tròn/ Đội ơn đào tạo người quân đội/ Quyết chí đền bồi nghĩa nước non".

Trong bài thơ "Kế hoạch Na-va", Bác Hồ kể lại trận đánh ở Nho Quan thật là tài tình và ca ngợi sự anh dũng của quân đội ta: "Hôm 15 tháng 10/ Giặc Na-va gầm thét/ Hắn mở trận Mu-ét/ Hòng đánh chiếm Nho Quan/ Nhưng quân dân ta anh dũng/ Đánh cho giặc phải tan/ Đuổi chúng khỏi Nho Quan/ Ngăn chúng vào Thanh Hóa/ 20 ngày ròng rã/ Diệt chúng gần bốn ngàn/ Kế hoạch Na-va tan/ Thành đầu voi đuôi chó"

Tư tưởng xuyên suốt của Bác đối với LLVT là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sức mạnh vô địch của quân đội xuất phát từ tình thương yêu, nuôi dưỡng, bảo bọc của nhân dân. Do đó, sự đoàn kết quân dân như cá với nước là nền tảng của mọi chiến thắng, mọi thành tích của quân đội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ luôn căn dặn, nhắc nhở điều đó và lời Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Quân dân đoàn kết một lòng/ Kháng chiến thắng lợi cờ hồng tung bay".


Số lượt người xem: 7763    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA