SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
5
6
8
9
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười Một 2014 3:10:00 CH

Học tập cách chọn và sử dụng cán bộ của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, chúng ta rất cần những cán bộ có tài, có đức đảm đương tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Vì vậy, một vấn đề đặt ra trước mắt và lâu dài đó là: chọn lựa và sử dụng cán bộ như thế nào để có hiệu quả tốt hơn?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Việc chọn người là khó, nhưng việc sử dụng người lại càng khó hơn". Cho nên, Bác đã từng cân nhắc: "Đối với hạng người cậy mình là công thần cách mạng, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ. Cần phải mời mấy ông đó xuống công tác hạ tầng, khép họ vào kỷ luật để chữa tính kiêu ngạo, thói quan liêu của họ. Còn đối với hạng người tuy thật thà, trung thành nhưng không có khả năng làm việc, chỉ biết nói suông. Trong Đảng ta có một số người như thế, chỉ biết nói và nói, nói giờ này sang giờ khác, nói ngày này sang ngày khác, nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được. Những người như thế cũng không thể dùng vào công việc thực tế" (tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc).

Qua đó, chúng ta thấy việc chọn người của Bác Hồ rất cẩn thận, hội tụ đủ các yếu tố khách quan và chủ quan. Hay nói cách khác, giữa khả năng và thực tế phải có sự hài hòa, đó là điều quan trọng nhất trong khâu lựa chọn cán bộ. Qua thực tế, nhất là những năm gần đây, việc lựa chọn và sử dụng cán bộ ở các cơ quan nhà nước có nhiều điều tốt. Hầu hết các cán bộ được lựa chọn đã phát huy hết khả năng và trí tuệ của mình trong nhiều lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được giao. Đó là những tấm gương đi đầu trong công tác cứu đói, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, làm kinh tế giỏi... đã gây ảnh hưởng tốt đối với dân, với nước. Song bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị ít xem trọng việc chọn người, còn nặng về bằng cấp hoặc mang tư tưởng "gia đình trị" đưa con cháu, họ hàng vào cơ quan làm việc, bất chấp những lời dị nghị của tập thể và quần chúng. Chính vì chưa nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, cho nên đã gây ra những hậu quả như: hách dịch, cậy thế, nhũng nhiễu, tham ô, vô tổ chức, vô kỷ luật... làm ảnh hưởng không ít đến danh dự của người cán bộ.

Để sử dụng tốt cán bộ, Bác đã từng nhắc nhở: "Các cô, các chú là cán bộ cách mạng, bất kỳ ở địa vị nào, làm nghề gì đều là người làm chủ trong những người chủ nước nhà. Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của người cán bộ là không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ cán bộ phải xung phong làm trước" (Hồ Chí Minh Toàn tập - H N.1996- T.7- Tr.116).

Thiết nghĩ, hiện nay đất nước ta đang trên đường hội nhập và thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa để thực hiện lời Di chúc của Bác là làm cho "Dân giàu, nước mạnh". Vì vậy, hơn lúc nào hết mỗi chúng ta phải ý thức được rằng: đổi mới tư duy trong việc lựa chọn cán bộ cũng là góp phần không nhỏ để xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển và phồn vinh hơn.


Số lượt người xem: 4496    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA