SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
6
0
4
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười Một 2014 2:15:00 CH

Quận 11 tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III/2014

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III/2014 dành cho 39 học viên. Chương trình học gồm 06 chuyên đề nhằm trang bị cho các đoàn viên ưu tú về nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản, Cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua khóa học nhằm giúp cho các đoàn viên ưu tú có mục tiêu phấn đấu trở thành người đảng viên; vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Số lượt người xem: 3315    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA