SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
0
3
4
Tin tức sự kiện 30 Tháng Tám 2014 1:45:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 8/2014

a.  Về kinh tế: giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) thực hiện tháng 8 đạt 868,2 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 5.425,4 tỷ đồng (tăng 11,6% so với cùng kỳ). Doanh thu thương mại dịch vụ thực hiện tháng 8 đạt 6.697,3 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 52.982.690 tỷ đồng (tăng 26,46% so với cùng kỳ).

b.  Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 đạt 65,1 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 533 tỷ đồng (đạt 75% dự toán năm, 533/711 tỷ đồng). Thu ngân sách quận thực hiện tháng 8 đạt 39,8 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 345 tỷ đồng (đạt 68,6% so với dự toán năm, 345/502,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: thực hiện tháng 8 đạt 35 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 300 tỷ đồng (đạt 59,7% so với dự toán năm, 300/502,9 tỷ đồng).

Làm việc với Chi Cục thuế, Ủy ban nhân dân 16 phường về giải quyết nợ đọng thuế của doanh nghiệp; tình hình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nợ đọng thuế nhà đất. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ của tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Số lượt người xem: 3233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA