SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
1
3
3
6
Tin tức sự kiện 08 Tháng Chín 2014 4:30:00 CH

Tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2014

1.    Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước 9 tháng đạt 6.423,1 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước 9 tháng đạt 59.749,7 tỷ đồng, tăng 24,91% so với cùng kỳ.

Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp năm 2014. Tiếp tục thực hiện Quyết định 17 của UBND thành phố về việc cải tạo, nâng cấp các điểm kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Điều chỉnh quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn từ nay đến năm 2020. Duy trì thường xuyên hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về giá của quận và phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các điểm bán bình ổn giá trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hoàn chỉnh phương án, kế hoạch giải tỏa, di dời, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2.  Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng đạt 83% dự toán (590/711 tỷ đồng) tăng 4,6% so với cùng kỳ; trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 82,1% dự toán năm (345/420,1 tỷ đồng) tăng 10,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách quận thực hiện 9 tháng đạt 380 tỷ đồng, đạt 75,6% so với kế hoạch (380/502,9 tỷ đồng), táng 0,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách quận thực hiện 9 tháng là 346 tỷ đồng, đạt 68,8% so kế hoạch (346/502,9 tỷ đồng), tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng nguồn thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác nhằm phấn đấu hoàn thành thu ngân sách 9 tháng năm 2014.

Chi ngân sách quận đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản phụ cấp và chăm lo gia đình chính sách... trên địa bàn. Hoàn tất báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2013, thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2014 và công khai quyết toán ngân sách quận, phường năm 2013; hoàn tất công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015; đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tình hình thực hiện bán - chuyển nhượng quyền sử dụng đất 20 mặt bằng nhà xưởng theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng: tính từ 01/01/2013 đến ngày 25/08/2014 là 73,1 tỷ đồng; trong đó số nhà, đất bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2014 là 7 địa chỉ, với số tiền 33,2 tỷ đồng.


Số lượt người xem: 4148    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA