SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
8
9
0
9
Tin tức sự kiện 01 Tháng Chín 2014 9:20:00 SA

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa học vừa làm năm 2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng quản lý lãnh đạo, lý luận quản lý hành chính nhà nước, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận cho đảng viên, cán bộ, viên chức các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh khóa Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa học vừa làm năm 2014 với các nội dung sau:

Đối tượng tuyển sinh là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan của Sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, quận, huyện, phường, xã của thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Điều kiện:

-         Tốt nghiệp Phổ thông trung học, Bổ túc trung học, Cao đẳng hoặc Đại học

-         Được cơ quan đơn vị cử đi học.

-         Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

-         Độ tuổi dự học: từ 25 tuổi trở lên.

Chương trình học gồm các học phần:

-      Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

-      Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

-      Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

-      Những vấn đề về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật.

-      Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

-      Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

-      Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

-      Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

-      Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

-      Thành phố Hồ Chí Minh học.

-      Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa.

-      Ôn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp văn bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viên sẽ học trong 16,5 tháng, mỗi tuần học 02 ngày trong giờ hành chính (Ngày thứ 3, thứ 5 hoặc ngày thứ 4, thứ 6 trong tuần). Dự kiến khóa học sẽ được khai giảng vào trung tuần tháng 10 năm 2014.

Hồ sơ nhập học:

-         01 đơn xin học (theo mẫu).

-         01 bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học, Bổ túc trung học, Cao đẳng hoặc Đại học (có thị thực sao y của cơ quan Tư pháp quận, huyện hoặc của đơn vị cấp bằng).

-         Quyết định cử đi học kèm danh sách trích ngang có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, ký tên, đóng dấu (theo mẫu).

-         02 bì thư dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ cơ quan)

Học phí (không bao gồm tài liệu): 350.000 đồng/học viên/tháng  x  16,5 tháng (Học viên có thể đóng trọn khóa hoặc đóng làm 2 kỳ).

Địa điểm học: Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh - số 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2014.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo - trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên lạc: 08.38412502 - 08.22437845; Fax: 08.38412495


Số lượt người xem: 5496    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA