SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
6
2
4
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tám 2014 9:15:00 SA

Tăng cường thực hiện cải cách hành chính

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương và ngược lại. Đòi hỏi việc ban hành văn bản, các quy định về thủ tục hành chính từ các cơ quan Trung ương và các cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất và nhất quán. Có như vậy việc thực hiện cải cách hành thủ tục hành chính mới có hiệu quả.

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP, Thông tư 07/2014/TT-BTP và Thông tư 05/2014/TT-BTP vê kiểm soát thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính đối với các Phòng trực thuộc Ủy ban nhan dân quận 11 và Ủy ban nhân dân 16 phường.

Qua kiểm tra các Phòng và Ủy ban nhân dân các phường, nhận thấy các Phòng và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định 63 và 48, không ban hành các quy định về thủ tục hành chính, chỉ tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định của cấp trên; thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, tại nhà Tổ trưởng tổ dân phố; công khai được thủ tục, thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, lệ phí theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và của Trung ương.

Các Phòng và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai thực hiện các quy định của cấp trên nghiêm túc, thông tin hai chiều giữa người dân và chính quyền luôn được tiếp nhận và giải quyết kịp thời đã góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều phường và một số phòng chuyên môn cấp quận chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra, chỉ đạo cho cán bộ, công chức, cập nhật thông tin và công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời. Do vậy, còn nhiều thủ tục không còn có giá trị vẫn công khai, nhiều thủ tục mới được thay thế lại không được công khai, niêm yết, chưa giúp người dân tiếp cận nhanh, tránh mất thời gian và còn gây phiền hà nhân dân.

Ngày 20/08/2014, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Công văn số 1145/UBND-NV chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính.  Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời yêu cầu các đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm tra để đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm tại các đơn vị trên địa bàn quận.

Ủy ban nhân dan quận đã hướng dẫn các đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện rà soát thủ tục hành chính, các quy định liên quan theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời hoàn thiện các văn bản làm cơ sở cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận; tham mưu Ủy ban nhân dân quận văn bản chỉ đạo, triển khai và quán triệt nội dung của Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên kiểm tra các đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, sớm khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.


Số lượt người xem: 4326    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA