SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
2
7
2
9
Tin tức sự kiện 05 Tháng Bảy 2014 3:25:00 CH

Tập huấn kỹ năng thực hiện công tác giám sát

Vừa qua, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 16 phường đã tập trung về Hội trường của Hội LHPN quận 11 để nghe bà Đàm Thu Ánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN quận báo cáo chuyên đề: nội dung Kỹ năng thực hiện công tác giám sát và triển khai 2 Quyết định của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013.

Được biết, Quyết định 217- QĐ/TW ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Giám sát là việc theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản biện xã hội là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quyết định 218- QĐ/TW ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Qua buổi tập huấn này sẽ trang bị kiến thức nâng cao năng lực cán bộ Hội tại cơ sở, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, giúp cho cán bộ Hội phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia quản lý nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 


Số lượt người xem: 3268    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA