SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
2
0
8
Tin tức sự kiện 17 Tháng Bảy 2014 1:50:00 CH

Triển khai thi hành Luật Đất đai

Để thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, nhằm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống kịp thời; Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 16/2014/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện những công việc sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện thi hành Luật Đất đai

a. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Để Luật Đất đai thực sự đi vào cuộc sống, ngay trong Quý III, IV năm 2014, các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

b. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chậm nhất là trong Quý IV năm 2014 phải trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung mà Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

c. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương chuẩn bị thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trước ngày 31/12/2015.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng từ năm 2013 trở về trước; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện về bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các dự án đang còn vướng mắc, không triển khai đúng tiến độ.


Số lượt người xem: 3490    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA