SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
2
8
8
Tin tức sự kiện 22 Tháng Năm 2014 4:30:00 CH

Tình hình kinh tế tháng 5/2014

1.  Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 5 là 720,68 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 5 tháng là 3.025,6 tỷ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 5 là 6.940,29 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 5 tháng là 33.330,4 tỷ đồng, tăng 33,43% so với cùng kỳ. Tiếp tục hoàn chỉnh Phương án, Kế hoạch giải tỏa, di dời, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới theo góp ý của các Sở ngành.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5 tháng là 330 tỷ đồng, ước thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 46,4% dự toán năm (330/711 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện 5 tháng là 220 tỷ đồng, ước thu ngân sách quận 5 tháng đạt 43,74% so với dự toán (220/502,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện 5 tháng là 170 tỷ đồng, ước chi ngân sách quận 5 tháng đạt 33,8% so với dự toán năm (170/502,9 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 3192    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA