SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
7
0
1
3
Tin tức sự kiện 12 Tháng Bảy 2014 2:00:00 CH

Phòng Tư pháp quận 11 phổ biến Hiến pháp tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố

Thực hiện kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và viên chức mà Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố đã ký kết với Phòng Tư pháp quận 11;

Vừa qua, Phòng Tư pháp đã cử báo cáo viên đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của thành phố có trụ sở tại phường 7, quận 11 để thực hiện việc giới thiệu những nội dung chính của Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi từ Hiến pháp năm 1992, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp 1992.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014. Với bố cục 11 Chương, 120 Điều, giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế lẫn chính trị, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.


Số lượt người xem: 3742    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA