SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
4
8
0
9
Tin tức sự kiện 04 Tháng Bảy 2014 1:50:00 CH

Định mức văn hóa trong xã hội mới

Trong những năm qua, Đảng và chính quyền thành phố chú trọng đến việc: “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” nhằm định hướng xây dựng lối sống mới phù hợp với tình hình phát triển về mọi mặt của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế, nhưng vẫn đảm bảo giá trị văn hoá của dân tộc.

Khi nói đến: “nếp sống văn minh” thì nó bao hàm nhiều ý nghĩa văn hóa phù hợp với xã hội mà bắt nguồn của nó là nền tảng văn hóa của dân tộc bản địa cùng với sự chọn lọc phù hợp giá trị văn hoá của các dân tộc, đất nước khác để tạo ra những nét văn hoá mới, có sự kích ứng cho xã hội phát triển bền vững.

Chỉ ở góc độ văn hóa xã hội, chúng ta phải định hình rất nhiều chuẩn mực, định mức văn hóa phù hợp với xã hội hiện đại như: thái độ xử sự, tác phong đi lại, cách ăn nói...

Đơn cử thái độ ứng xử, đòi hỏi con người cần có những yếu tố cơ bản (biết lắng nghe và tôn trọng mọi người xung quanh, điềm tĩnh, tự tin giải quyết các mối quan hệ trong xã hội, hạn chế xung đột, tôn trọng lợi ích tập thể hơn lợi ích cá nhân…). Trong thời gian qua, chúng ta cũng nhận thấy rất rõ: chỉ vì lợi ích cá nhân, thiếu sự điềm tĩnh và tôn trọng người khác đã dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng cần được xã hội quan tâm. Chỉ cần một cái nhìn không được coi là thân thiện hay không đạt được “tình yêu” mơ mộng từ chính bản thân mình của giới trẻ, đã dẫn đến những vụ án mạng nghiêm trọng ảnh hưởng rất xấu đến xã hội về mọi mặt.

Thiết nghĩ, chủ trương xây dựng nếp sống mới là chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần thiết trong việc xây dựng xã hội mới, phù hợp xu thế hội nhập nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc thì cần thiết có những chuẩn mực, định mức văn hoá để người dân thấu hiểu và thực hiện nó một cách hiệu quả.


Số lượt người xem: 3739    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA