SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
3
4
6
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Sáu 2014 8:05:00 SA

Tình hình kinh tế 6 tháng năm 2014

1. Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước 6 tháng đạt 2.993,2 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước 6 tháng đạt 40.184,3 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ.

Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2014; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp năm 2014. Phối hợp giữa các ngân hàng thương mại trên địa bàn quận 11 để tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; tuyên truyền hướng dẫn các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn chỉnh phương án, kế hoạch giải tỏa, di dời, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới. Duy trì thường xuyên Đoàn kiểm tra liên ngành về giá của quận và phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các điểm bán bình ổn giá trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đạt 56% dự toán (398/711 tỷ đồng) giảm 2,5% so với cùng kỳ; trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 62,1% dự toán năm (261/420,1 tỷ đồng) tăng 7,1%. Thu ngân sách quận thực hiện 6 tháng đạt 261,8 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch (261,8/502,9 tỷ đồng), tăng 13,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách quận thực hiện 6 tháng là 240 tỷ đồng, đạt 47,7% so kế hoạch (240/502,9 tỷ đồng), tăng 26% so với cùng kỳ.

Công tác điều hành ngân sách quận đảm bảo kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị, các khoản chi lương,  phụ cấp và chăm lo Tết kịp thời cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận. Hoàn tất báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách quận năm 2013, thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2014 và công khai quyết toán ngân sách quận, phường năm 2013; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị đảm bảo theo đúng thời gian quy định.


Số lượt người xem: 4396    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA