SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
1
5
6
7
Tin tức sự kiện 13 Tháng Sáu 2014 3:25:00 CH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ

Kể từ ngày 15/6/2014, Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối tượng được quy định tại Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gồm các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05/6/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật, được gia hạn thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm đến trước ngày 31/12/2014. Biện pháp khắc phục hậu quả được hướng dẫn thực hiện bằng hình thức lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (tuỳ theo quy mô, tính chất của cơ sở tương đương, đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường) trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt, xác nhận theo quy định. Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP cũng được bãi bỏ.

  Thể thức, cấu trúc và nội dung của Đề án bảo vệ môi trường; thành phần hồ sơ, quy trình lập, phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.


Số lượt người xem: 4145    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA