SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
2
7
2
Tin tức sự kiện 02 Tháng Sáu 2014 8:40:00 SA

Nhớ Bác Hồ viết bài báo “Đảng ta”

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 19 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 1 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Trần Thắng Lợi đã viết bài báo nhan đề: “Đảng ta” đăng trên tập san sinh hoạt nội bộ, tức tạp chí Cộng sản ngày nay.

Nội dung bài báo “Đảng ta” đã đi vào lòng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nước ta rất sâu đậm, với một tình cảm thân thương, trìu mến. Hai từ: “Đảng ta” nói lên nhiều điều mà đến nay giá trị vẫn còn nguyên vẹn. Đầu tiên, là vinh dự và trách nhiệm của những người chiến sĩ cách mạng được đứng trong hàng ngũ của Đảng để chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, nhân dân cũng vững tin vào Đảng, tự hào về chính Đảng của mình. Đó cũng là niềm tin tất thắng của Đảng và dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc ta.

Mở đầu bài báo, Người đã điểm qua phong trào Cộng sản thế giới. Người viết: “Năm 1847, Mác và Ăng-ghen phát biểu “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”. Sau 70 năm cách mạng Nga thành công, hiện nay nước nào cũng có Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Cộng sản đang lan tràn khắp thế giới. 20 triệu đảng viên Cộng sản khắp các nước đang hăng hái lãnh đạo hàng trăm triệu người lao động và dân tộc bị áp bức, đấu tranh cho cuộc giải phóng của mình, cho một xã hội mới, cho chủ nghĩa Cộng sản”.

Đối với Đảng ta, Người khẳng định: “Đảng ta tuy trẻ trung nhưng đã lập được những công trạng rất to tát”. Dẫu chỉ muốn “Nhắc lại vài mẫu chuyện của Đảng cho các đồng chí trẻ biết, chứ không phải viết lịch sử Đảng”. Những dấu mốc lịch sử rất quan trọng cũng được Người nêu lên cụ thể.

Bài báo của Người đã nói qua các phong trào từ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam kỳ Khởi Nghĩa đến việc thành lập Chiến khu Việt Bắc mới với Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.

Ngoài ra, Người đã nêu lên những tấm gương đảng viên và những người thanh niên Cộng sản đã vì Đảng, vì dân tộc mà anh dũng hy sinh. Người viết: “Năm nay Đảng ta mới 19 tuổi. Nhưng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là một năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay”.

Bài báo của Người còn khuyên răn: “Tuy vậy chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại. Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm. Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình.

- Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chưa?

- Đã luôn cố gắng học tập, luôn cầu tiến bộ chưa?

- Đã thực hiện đoàn kết 100% chưa?

- Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chưa?

Nếu chưa thì phải làm cho kỳ được”.

Cuối cùng bài báo của Người kết luận: “Sứ mệnh của Đảng ta rất to, công việc của Đảng ta rất nhiều, Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ của đảng viên. Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy. Như thế thì dân tộc giải phóng nhất định thành công, thế giới cách mạng nhất định thành công”.

Bài báo “Đảng ta” được Người nêu lên năm xưa, chính là những câu hỏi để cho mỗi đảng viên tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Đó là những câu hỏi đặt ra để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đẩy mạnh công việc đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Số lượt người xem: 3960    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA