SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
2
2
1
1
Tin tức sự kiện 23 Tháng Năm 2014 9:30:00 SA

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-SNV ngày 21/05/2014 của Sở Nội vụ về tổ chức thi tuyển công chức năm 2014 và Công văn số 658/SNV-CCVC ngày 22/05/2014 của Sở Nội vụ về đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014;

Ngày 27/05/2014, Phòng Nội vụ quận 11 ban hành Công văn số 676/NV về đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014. Theo đó, căn cứ vào số lượng biên chế được giao, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường (gọi tắt là cơ quan) xác định chỉ tiêu cần tuyển theo nghiệp vụ chuyên ngành của vị trí việc làm thuộc mỗi bộ phận của cơ quan và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014, cụ thể như sau:

1. Các nhóm chuyên ngành :

Trên cơ sở yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm, các cơ quan đăng ký nhu cầu theo 6 nhóm chuyên ngành sau:

- Nhóm 1: Khối Nội chính gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Thanh tra, Nội vụ, Thi đua – Khen thưởng, Tôn giáo, Văn thư – Lưu trữ, Tư pháp, Văn phòng, Thống kê, Phòng và chống tham nhũng.

- Nhóm 2: Khối Văn xã gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Lao động Thương binh - Xã hội.

- Nhóm 3: Khối Đô thị gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường.

- Nhóm 4: Khối Kinh tế gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Kế hoạch,  Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Nhóm 5: Các công việc liên quan đến chuyên ngành Kế toán.

- Nhóm 6: Các công việc liên quan đến chuyên ngành Công nghệ thông tin.

2. Khối cơ quan quản lý nhà nước: (theo mẫu số 1)

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo từng cơ quan. Tùy theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển mà mỗi cơ quan có thể đăng ký một hoặc nhiều nhóm chuyên ngành khác nhau.

Ví dụ: Văn phòng: ở vị trí cần tuyển là báo cáo tổng hợp, yêu cầu chuyên môn là Cử nhân hành chính thì đăng ký chỉ tiêu ở nhóm 1; ở vị trí xử lý và quản lý dữ liệu trong máy tính, yêu cầu chuyên môn là cử nhân công nghệ thông tin thì đăng ký ở nhóm 6.

3. Khối phường, xã, thị trấn: (theo mẫu số 2)

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo các chức danh công chức chuyên môn của từng phường, xã, thị trấn.

Lưu ý chung:

- Ghi rõ số lượng biên chế được giao, số biên chế hiện có của từng cơ quan, vị trí việc làm cần tuyển dụng, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần tuyển dụng và nhóm chuyên ngành.

- Cột số 2: Đăng ký theo thứ tự phòng ban (đối với khối quản lý nhà nước) hoặc phường, trong mỗi phòng ban có các vị trí cần tuyển theo nhóm chuyên ngành.

Thủ trưởng các cơ quan rà soát lại công chức tạm tuyển chưa dự thi công chức hành chính và khẩn trương đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức hành chính năm 2014 theo mẫu, gửi về Phòng Nội vụ (kèm theo file) trước ngày 05/06/2014.

Quá thời hạn nêu trên, coi như cơ quan không có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014, đến kỳ thi tuyển công chức cơ quan sẽ không được cử công chức tham gia thi tuyển.


Số lượt người xem: 5713    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA