SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
1
0
0
Tin tức sự kiện 02 Tháng Năm 2014 9:00:00 SA

Phường 12 tuyên truyền chính sách đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 – 2015 và Kế hoạch Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2014; nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hiểu rõ các chính sách ưu đãi, bên cạnh đó khảo sát nhu cầu cần trợ giúp của hộ nghèo, hộ cận nghèo; Vừa qua, Ủy ban nhân dân phường 12 đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, tuyên truyền chính sách đảm bảo an sinh xã hội và các biện pháp trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường.

Ông Lê Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - Trưởng Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá phường đã chủ trì hội nghị tại 4 khu phố. Với mục tiêu tập trung cải thiện và từng bước nâng cao về mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên người nghèo là gia đình chính sách; không để tái nghèo; tạo sự chuyển biến thực sự về mức sống, điều kiện sống; tiếp tục hỗ trợ vốn, giới thiệu giải quyết chăm lo về nhà ở để các hộ này từng bước nâng cao đời sống, chống tái nghèo và tăng dần tỷ lệ hộ khá, thu hẹp khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo trên địa bàn phường. Đến cuối năm 2014, hộ nghèo trên địa bàn phường là 27 hộ, tỷ lệ 1,55%, giảm 6,63% so với năm 2013.

 


Số lượt người xem: 3220    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA