SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
1
2
2
Tin tức sự kiện 19 Tháng Năm 2014 9:25:00 SA

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, được nuôi dưỡng bởi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Phải chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước của cha ông chống thực dân Pháp xâm lược và cảnh lầm than cực khổ của nhân dân, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Từ thời thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân và của tất cả dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới. Với một cuộc đời đầy oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, Người đã trở thanh linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta. Người là biểu tượng cho sự vinh quang của dân tộc Việt nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt nam suốt hơn hàng ngàn năm lịch sử. Người là biểu hiện rực rỡ của giá trị văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, kết tinh ở Người nền văn hóa của tương lai với ý tưởng Cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã trọn đời theo đuổi.

Cả cuộc đời vĩ đại của Người là tấm gương mãi mãi sáng ngời ý chí cách mạng kiên cường, tấm lòng yêu dân tha thiết vô bờ bến. Trước khi đi xa, Người đã để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, toàn quân. Bản Di chúc lịch sử của Người đã trở thành di sản thiêng liêng đối với mỗi chúng ta hôm nay và mai sau.

Chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị bền vững, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.


Số lượt người xem: 3757    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA