SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
1
2
5
4
6
Tin tức sự kiện 07 Tháng Tư 2014 10:45:00 SA

Giao ban chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Vừa qua, Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề Cụm thi đua I (quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình) quý I/2014 với nội dung là: phương pháp, cách làm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TVV của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chủ trì Hội nghị là ông Trần Văn Ước - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Bích Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 11, ông Nguyễn Thanh Trí - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 11.

Hội nghị đã cùng nhau thảo luận phương pháp, cách làm, kinh nghiệm trong chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09- HD/BTCTW; những hạn chế tồn tại cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong những yêu cầu để nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chuyên đề còn nhiều hạn chế, nhiều chi bộ còn lúng túng về việc chuẩn bị nội dung chuyên đề. Cần làm thế nào để tổ chức sinh hoạt chuyên đề có chất lượng? Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp Đảng, đảng viên trẻ ít thăm gia phát biểu trong sinh hoạt chi bộ; cách làm, kinh nghiệm ở đơn vị để tất cả các đảng viên tích cực tham gia thảo luận góp ý xây dựng Nghị quyết.

Riêng tại quận 11, đến nay, hầu hết các chi bộ đã nâng cao được chất lượng sinh hoạt, hoạt động, thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt, nội dung có trọng tâm, thời lượng sinh hoạt chi bộ hợp lý, số lượng đảng viên dự sinh hoạt tăng từ 85% trở lên, có nhiều chi bộ tỷ lệ đảng viên sinh hoạt đạt 100% (chi bộ cơ quan, trường học). Hầu hết các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tự phê bình và phê bình, kết thúc sinh hoạt có kết luận, biểu quyết, thông qua Nghị quyết chi bộ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Một số chi bộ tổ chức sinh hoạt nội dung chuyên đề theo từng quý, các chi bộ thường chọn nội dung học tập Bác, ngoài ra còn có các nội dung về công tác phát triển đảng viên, các công tác chuyên môn của các ngành... Qua việc thực hiện các nội dung trên đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X, Chỉ thị 03-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ cơ Đảng trong sạch, vững mạnh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 


Số lượt người xem: 7168    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA