SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
6
7
0
4
Tin tức sự kiện 21 Tháng Tư 2014 3:45:00 CH

Chiêu sinh lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính

Nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 và đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và lý luận chính trị, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Phòng Nội vụ thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 phường, ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trẻ có hướng phát triển, đào tạo để bố trí sử dụng lâu dài.

2. Thời gian học: 18 tháng; mỗi tuần học 02 ngày trong giờ hành chính. Lớp học dự kiến khai giảng trong quý III năm 2014.

3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, số 268 Bình Thới, phường 10, quận 11.

4. Kinh phí : do Ủy ban nhân dân quận đài thọ.

Lưu ý :

- Cán bộ, công chức, viên chức đang theo học các lớp khác trong thời gian này hoặc đã đăng ký lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính do thành phố tổ chức mà chưa khai giảng không được đăng ký.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tự ý bỏ học phải bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp thông báo đến các đơn vị trường học công lập (Hiệu trưởng các trường cần quan tâm cử các đối tượng thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý tham gia khóa học).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi học đúng đối tượng và lập danh sách (theo mẫu) gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 08/5/2014.


Số lượt người xem: 3580    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA