SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
0
6
0
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tư 2014 11:00:00 SA

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh Chương trình IELTS năm 2014

Thực hiện Quyết định số 6284/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của thành phố năm 2014; Vừa qua, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã có Kế hoạch số 15/KH-SNV về tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS năm 2014.

Kế hoạch nhằm trang bị, bổ sung kiến thức và nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ IELTS 6.5; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ công tác chuyên môn theo nội dung các chương trình, kế hoạch, dự án của thành phố có hợp tác với nước ngoài và tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh tổ chức trong và ngoài nước.

Đối tượng tham dự gồm: Cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương cần trang bị trình độ tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào của các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc trong diện quy hoạch cử đi du học theo các chương trình đào tạo nước ngoài của thành phố; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các lĩnh vực, chương trình, kế hoạch, dự án có hợp tác với đối tác nước ngoài. Ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ, trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo các cấp tại các cơ quan, đơn vị.

Điều kiện tham dự:

Độ tuổi: Nam không quá 40 tuổi; Nữ không quá 35 tuổi.

Cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách cử đi học theo thông báo nhập học của Sở Nội vụ phải tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào do Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ tổ chức. Nếu kết quả kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào đạt trình độ từ trung cấp trở lên sẽ tiếp tục tham dự khóa học. Trường hợp trình độ đầu vào cao hơn, thời gian đào tạo sẽ được rút gọn lại.

Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh chương trình IELTS phải cam kết học đến cuối khóa, tham dự kỳ thi IELTS và đạt được chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức bỏ học, đăng ký nhưng không tham dự học hoặc kết thúc khóa học mà không được cấp chứng chỉ phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định (kể cả trường hợp đơn vị giải quyết, đề xuất hoãn lớp học vì bất kỳ lý do gì).

Thời gian học tối đa 59 tuần (15 tháng), 04 giờ/buổi, 03 buổi/tuần (sáng - chiều - tối) tại Các cơ sở trung tâm của Anh văn Hội Việt Mỹ. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng nêu trên tham dự lớp học, danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Trên cơ sở nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo, Sở Nội vụ sẽ thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức chính thức tham dự khóa học. Học phí do thành phố đài thọ. Chi phí đi lại, giáo trình học,... do học viên tự túc.

Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện cần xét chọn và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ IELTS năm 2014 theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29/04/2014 (gửi kèm tập tin theo địa chỉ Email: ptttrang.snv@tphcm.gov.vn) để Sở tổng hợp, tổ chức lớp học.

Sau thời hạn nêu trên, cơ quan không gửi văn bản về Sở Nội vụ xem như không có nhu cầu. Sở Nội vụ sẽ không xem xét cử đi học đối với các trường hợp đăng ký trễ hạn theo quy định (kể cả trường hợp đã gửi file đăng ký trước nhưng không có công văn chính thức của đơn vị).

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh cho lãnh đạo Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết. Các thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ - Phòng Công chức - Viên chức thuộc Sở Nội vụ, điện thoại số 38.293.291, hoặc theo dõi trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn


Số lượt người xem: 4288    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA