SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
2
0
9
6
Tin tức sự kiện 05 Tháng Tư 2014 10:25:00 SA

Kết quả điều tra khảo sát thực trạng đời sống dân cư trên địa bàn quận năm 2014

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai điều tra khảo sát thực trạng đời sống dân cư trên địa bàn quận 11 năm 2013; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực Ban chỉ đạo điều tra thực trạng đời sống dân cư phối hợp với Chi cục Thống kê quận đã triển khai đến Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác điều tra, kết quả thực hiện như sau:

1. Triển khai điều tra mẫu: Sau đợt tập huấn cho tất cả điều tra viên, quận tổ chức điều tra mẫu tại 16 phường cho giám sát viên quận, Ban chỉ đạo, tổ trưởng phường cùng đi điều tra thực tế, cùng với sự tham dự của giám sát viên thành phố.

2. Triển khai điều tra đại trà: Sau khi kết thúc đợt điều tra mẫu và được thành phố, quận kiểm tra. Các phường tiến hành nhận phiếu khảo sát và tổ chức điều tra đại trà trên địa bàn quận. Kết quả 16 phường đã thực hiện điều tra 47.442 hộ với 51.451 phiếu, so với tổng số hộ các phường lập bảng kê ban đầu là 48.170 hộ, giảm 728 hộ, đạt tỷ lệ 98,49%.

3. Công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu: Từ ngày 10/01 đến ngày 25/01/2014, lực lượng giám sát viên quận tiến hành kiểm tra phiếu của các phường theo phương pháp xác suất. Đến nay, thành phố đã tổ chức nghiệm thu hoàn tất phiếu điều tra khảo sát thực trạng đời sống dân cư tại 16 phường.


Số lượt người xem: 3883    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA