SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
3
2
6
9
Tin tức sự kiện 19 Tháng Ba 2014 4:20:00 CH

Tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên của cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện qua hành vi không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã; Ban Tuyên giáo Quận ủy 11 đã ban hành hướng dẫn số 60-HD/BTGQU ngày 17/3/2014 về việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, chú ý đến các nhóm đối tượng khai thác, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền về vị trí, vai trò của thiên nhiên, môi trường và ý nghĩa của việc bảo vệ động vật, thực vật hoang dã đối với sự sinh tồn và phát triển của con người; về những tác hại của nạn buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã đối với môi trường thiên nhiên và xã hội; chủ trương của Đảng; chiến lược, kế hoạch và các chương trình, đề án của Nhà nước về bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên. Đặc biệt là chủ trương “Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã” của Đảng và sự cần thiết giảm tiêu dùng nhằm triệt tiêu tận gốc nạn buôn bán, tiêu thụ động vật, thực vật hoang dã; các quy định pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật liên quan đến buôn bán, tiêu thụ động vật, thực vật hoang dã; tạo dư luận xã hội phê phán, lên án các hành vi vi phạm trong buôn bán, tiêu thụ; nhân rộng các mô hình, tấm gương về bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên ở các địa phương; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia phát hiện, ngăn chặn nạn vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã; khuyến khích, thúc đẩy phát triển theo xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng công tác tuyên truyền miệng như tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt đoàn viên, hội viên; sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền….


Số lượt người xem: 3998    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA