SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
8
4
0
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2014 3:25:00 CH

“Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2014

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức học tập chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho các đối tượng là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, cấp Ủy viên các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể, các trung tâm; thủ trưởng các cơ quan trực thuộc quận; đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể quận.

Buổi học tập đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề của thành phố “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”; Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Quang cảnh buổi học tập.


Số lượt người xem: 9041    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA