SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
9
1
5
Tin tức sự kiện 14 Tháng Tư 2014 11:05:00 SA

Thông báo về nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2014

Căn cứ Thông báo số 45/TB-UBND ngày 31/03/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 05 năm 2014; Ủy ban nhân dân quận 11 thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 05 năm 2014 như sau:

1.   Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong 02 (hai) ngày: ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2014, thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc sau:

1.1    Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, thực hiện đi làm bù vào ngày thứ bảy 26/04/2014 để nghỉ ngày thứ sáu 02/05/2014; như vậy thời gian nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 30/04 đến hết ngày 04/05/2014.

1.2    Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2.   Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 02 (hai) ngày: ngày 30 tháng 04 và ngày 01 tháng 5 năm 2014. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc tại đơn vị mình quản lý, bố trí người trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

3.   Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn phường vào ngày 29/04/2014 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội, đảm bảo sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./.


Số lượt người xem: 4211    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA