SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
5
3
7
4
Tin tức sự kiện 26 Tháng Ba 2014 9:35:00 SA

Triển khai kế hoạch Hiệp đồng giữa Ban Chỉ huy quân sự quận và Phòng Tư pháp quận

               Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân quận 11 về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014.

Vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự quận và Phòng Tư pháp đã thống nhất thực hiện kế hoạch hiệp đồng giữa hai bên thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và Đảng bộ chính quyền 16 phường thực hiện quản lý nhà nước về quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, đặc biệt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, đôn đốc cơ quan quân sự và kiểm tra công chức tư pháp phường trong việc phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp Ủy - chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật  Nghĩa vụ quân sự đến mọi người dân, đặc biệt là đối với gia đình công dân có con em trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự để sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi.

Hướng dẫn thực hiện xử lý các trường hợp thanh niên vi phạm theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.


Số lượt người xem: 3558    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA