SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
6
3
5
0
Tin tức sự kiện 25 Tháng Hai 2014 8:50:00 SA

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công tác Tổ chức nhà nước năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-SNV ngày 22/03/2013 của Sở Nội vụ về tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác thanh niên và văn thư, lưu trữ năm 2013; Phòng Nội vụ thông báo đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công tác Tổ chức nhà nước năm 2014 như sau:

Đối tượng tập huấn là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Nội dung tập huấn gồm:

1. Hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước;

2. Công tác tổ chức bộ máy tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

3. Công tác quản lý công chức;

4. Công tác quản lý viên chức;

5. Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập;

6. Kỹ năng phân tích và mô tả công việc;

7. Kỹ năng soạn thảo văn bản trong công tác tổ chức nhà nước; kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu và viết báo cáo;

8. Tâm lý giao tiếp trong công tác tổ chức nhà nước, tổ chức cán bộ;

9. Thảo luận, giải đáp thắc mắc và cấp giấy chứng nhận.

Dự kiến tổ chức 04 lớp, thời gian khai giảng từng lớp, cụ thể:

- Lớp 1 : dự kiến khai giảng vào tháng 3 năm 2014.

- Lớp 2 : dự kiến khai giảng vào tháng 4 năm 2014.

- Lớp 3 : dự kiến khai giảng vào tháng 5 năm 2014.

- Lớp 4 : dự kiến khai giảng vào tháng 6 năm 2014.

Địa điểm tập huấn tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ thuộc Trường Cán bộ thành phố, số 146 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3. Kinh phí tổ chức lớp do thành phố đài thọ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Nội vụ.


Số lượt người xem: 3898    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA