SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
9
4
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Hai 2014 4:40:00 CH

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Nhằm đánh giá những mặt làm được và những điểm hạn chế trong năm 2013, từ đó đề ra phương hướng hoạt động, phát động phong trào thi đua trong năm 2014, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 04, 05, 06, 07, 09, 16 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trên toàn địa bàn phường.

Tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước năm 2013, phường 04, 05, 06, 07, 09, 16 tiếp tục phát động sâu rộng đến các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng năm 2014.

Dịp này, các phường đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận 11 khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, đồng thời ra quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Lãnh đạo phường 09 phát động phong trào thi đua năm 2014.


Số lượt người xem: 3469    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA