SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
4
4
2
2
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2014 10:10:00 SA

Quận 11 triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Vừa qua, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận 11 đã triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nội dung nghiên cứu, thảo luận cần tập trung liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ được giao; chống “bệnh” quan liêu, mệnh lệnh, chủ nghĩa cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm…

Từ đó cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận có kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể để tập trung khắc phục nhanh, dứt điểm những mặt còn hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký nội dung phấn đấu cụ thể. Các cấp Ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ góp ý cho các nội dung đăng ký của đảng viên ngay từ đầu năm; quan tâm theo dõi nhắc nhở trong sinh hoạt chi bộ định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý, tùy theo điều kiện của chi bộ); tổ chức kiểm điểm, góp ý, đánh giá đợt 6 tháng đầu năm và gắn với đánh giá cán bộ, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm.


Số lượt người xem: 3873    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA