SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
7
8
9
6
Tin tức sự kiện 04 Tháng Ba 2014 10:00:00 SA

Quận 11 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2013

Trong năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – văn hóa – xã hội của quận đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về phát triển kinh tế: vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; thu ngân sách vượt chỉ tiêu; chủ động được nguồn vốn và phân bố theo thứ tự ưu tiên để đầu tư phát triển đô thị, các công trình trọng điểm, các công trình phúc lợi, góp phần làm chuyển biến bộ mặt đô thị của quận càng khang trang hơn; thực hiện tốt chương trình chống ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường sống của nhân dân; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đại trà cho người dân đủ điều kiện. Hoàn thành chương trình trọng điểm “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước thời hạn 2 năm; thu hút các nguồn lực xã hội tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh đảm bảo hoàn thành, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng năm 2013, Quận ủy tập trung cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình trọng điểm, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết lần thứ 11 của Ban chấp hành Đảng bộ quận. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Trung ương, Thành ủy. Chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả trong năm 2013, Quận ủy đã khen thưởng cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2013, 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền và 76 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011 - 2013); công nhận kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013: có 26 cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh”, 9 cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 365 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 10,98% tổng số đảng viên được đánh giá), 2.554 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (76,7%), 405 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (12,16%). Về kết quả phong trào thi đua yêu nước có 7 trường hợp đề nghị khen thưởng Huân chương các loại, 17 trường hợp đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 27 tập thể và 79 cá nhân đạt Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố, 337 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cấp cơ sở, 6 tập thể đạt cờ thi đua thành phố.

Lãnh đạo quận 11 đón nhận Huân chương Lao động Hạng II.


Số lượt người xem: 4015    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA