SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
2
4
5
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Giêng 2014 2:40:00 CH

Tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của phường 4

Qua một năm thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh đều được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức; đứng nhì cụm thi đua, được đề nghị thành phố xét tặng Bằng khen. Kết quả đó được biểu hiện trên những mặt tiêu biểu, nổi bật và gắn liền với các giải pháp như sau:

- Về Kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá thực tế), thực hiện 234/212,2 tỷ đồng, đạt 110,16% kế hoạch năm, tăng 26,65% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu thương mại dịch vụ, thực hiện 658/592,5 tỷ đồng, đạt 111,05% kế hoạch năm, tăng 26,46% so với cùng kỳ năm trước.

- Về quản lý đô thị - Công trình công cộng: Tính đến ngày 14/05/2013, Ủy ban nhân dân phường đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sân khác gắn liền với đất đối với tất cả những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trên địa bàn phường trước thời hạn theo quy định; tình hình trật tự lòng lề đường trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Quý, Hà Tôn Quyền, Tạ Uyên, Phó Cơ Điều về cơ bản đã có chuyển biến tốt. Cũng trong năm 2013, trên địa bàn phường, đã thực hiện dậm vá 02 hẻm: 130 Hà Tôn Quyền và 904 Nguyễn Chí Thanh.

- Về chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá: Trong năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo, tăng hộ khá phường đã giải ngân 34 hộ với số tiền là 355.000.000 đồng/350.000.000 đồng đạt 101,42%; đã thực hiện được 01/01 dự án vay vốn trị giá 30.000.000 đồng; giới thiệu việc làm cho 16/15 người đạt 107%; cấp 154 thẻ bảo hiểm y tế; giới thiệu học nghề: 5/5 người đạt tỷ lệ 100%; giới thiệu lao động nước ngoài 01/01 người đạt tỷ lệ 100%; tặng hiện vật cho người nghèo 6.820.000 đồng/5.000.000 đồng đạt 136,4%; vận động mạnh thường quân số tiền là 20.500.000 đồng để lo ma chay 01 trường hợp khó khăn (ông Châu Thím, 134B Hà Tôn Quyền); hàng tháng, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 10 kg gạo chăm lo cho hộ ông Hứa Trung Tín, ngụ 1 85A Dương Tử  Giang; Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo.

- Về công tác phổ cập giáo dục: Công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 đã đạt kết quả với 95/96 em trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 98,95%; trẻ 6 tuổi vào lớp một 104/104 em đạt tỷ lệ 100%.

- Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt: Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy công an và Ban Chỉ huy quân sự phường; Ủy ban nhân dân phường kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông nhằm thúc đẩy phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đi lên là những biện pháp đồng bộ nhằm giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

- Về công tác cải cách hành chính: Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức tốt việc công khai các thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chỉ tiêu ISO 9001: 2008 trên các lĩnh vực chứng thực và hộ tịch tạo điều kiện phục vụ tốt cho các nhu cầu hành chính của người dân được nhân dân tín nhiệm hài lòng tỷ lệ 92,57%. Trong năm 2013, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết được 9656/7362 vụ việc liên quan đến công tác chứng thực đạt tỷ lệ 131,16% so với cùng kỳ năm 2012; đã giải quyết được 676/41 3 hồ sơ về hộ tịch đạt tỷ lệ 163,68% so với cùng kỳ năm 2012.

- Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Ủy ban nhân dân phường đã tiếp tục hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và phân công các thành viên phụ trách đúng lĩnh vực; duy trì việc thực hiện Bộ mô tả công việc của Ủy ban nhân dân phường; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức; kiện toàn các quy chế khác liên quan đến hoạt động Ủy ban nhân dân gắn với thực hiện cơ chế "một cửa"; coi trọng lề lối làm việc có trách nhiệm với nhân dân, phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan; tổ chức việc ký kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 gắn với công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18/20001CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng chương trình công tác hàng quý năm, kế hoạch của cơ quan.

Cán bộ, công chức phường đều tham gia hoạt động và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành khu phố và tham gia phụ trách Tổ dân phố.

Hàng tuần, duy trì chế độ giao ban giữa Đảng ủy với Ủy ban nhân dân phường để thống nhất chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ủy ban nhân dân và định kỳ mỗi tháng tổ chức họp cơ quan để cán bộ, công chức trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng.

Những giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như trên từng lĩnh vực cụ thể, sự cam kết thi đua của mỗi cán bộ, công chức được kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quản lý, động lực thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

Sau những thành tích đạt được cùng với những hạn chế, thiếu sót sẽ là cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức, tổ trưởng và tổ phó tổ dân phố trong phường 4 nhằm tiếp tục phấn dấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.


Số lượt người xem: 3920    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA