SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
3
3
7
5
6
Tin tức sự kiện 24 Tháng Giêng 2014 3:55:00 CH

Lực lượng quần chúng cốt cán rất quan tâm đến các buổi học tập chính trị

Tại hội trường của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức buổi học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các lực lượng quần chúng cốt cán của tất cả các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy theo kế hoạch và sự chỉ đạo của thường trực Quận ủy.

Ông Đào Thanh Uyên - Ủy viên thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo 2 Nghị quyết và 2 kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI. Nghị quyết thứ nhất là bàn về giáo dục, Nghị quyết thứ hai là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các kết luận là đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11, phương hướng 2014 - 2015 và kết luận Trung ương cho ý kiến để Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 (hiện nay đã được Quốc hội thông qua).

Một điều phấn khởi là các buổi học học tập chính trị hoặc nghe báo cáo thời sự thì lực lượng quần chúng đến tham dự rất đông đủ, chứng tỏ người dân đã tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Các báo cáo không có tài liệu thì những người tham dự lấy sổ sách ra ghi chép. Việc này đã nói lên sự tổ chức thành công của Ban Dân vận Quận uỷ và giọng nói truyền cảm mạch lạc của báo cáo viên.


Số lượt người xem: 3613    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA