SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
5
9
2
Tin tức sự kiện 01 Tháng Giêng 2014 3:10:00 CH

Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) của quận; để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015); Ủy ban nhân dân quận xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2014 là:

- Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch theo cơ cấu thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Huy động mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, trọng tâm là đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các trung tâm thương mại - nhà ở.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, y tế.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Số lượt người xem: 6064    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA