SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
1
0
1
8
Tin tức sự kiện 11 Tháng Giêng 2014 1:35:00 CH

Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của quận 11 năm 2014

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 249/KH-PCLB ngày 19/12/2013 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng kế hoạch thực hiện sau:

Chương trình 1: Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các ban ngành, đơn vị, quận và phường.

a) Triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở các ban ngành, đơn vị, quận, phường và tại cộng đồng dân cư.

b) Củng cố, kiện toàn bộ máy trực tiếp triển khai nhiệm vụ phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai cấp quận, phường, trước mắt tại các đơn vị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…

c) Thành lập lực lượng xung kích để ứng cứu các tình huống thiên tai có thể xảy ra tại cơ sở.

d) Triển khai, phổ biến bộ tài liệu tập huấn về chính sách, cơ chế và các biện pháp phòng, chống, quản lý và giảm nhẹ thiên tai của cấp trên; các bước triển khai các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp và cộng đồng dân cư, thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ giảng viên, các cơ quan, cán bộ địa phương và cán bộ trực tiếp cấp cơ sở.

đ) Rà soát, trang bị các công cụ, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai cho các ban ngành, quận, phường.

Chương trình 2: Tăng cường công tác phố biến kiến thức, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai:

a) Thành lập các tổ, nhóm triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại quận và phường.

b) Phổ biến bản đồ cảnh báo thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương đối với cộng đồng dân cư khi thiên tai xảy ra cho mỗi cộng đồng dân cư. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư như khu vực địa bàn các phường 01, phường 02, phường 03 và phường 07; bố trí lực lượng tại các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, kịp thời di dời dân đến vị trí an toàn, kiên cố - Khu vực trường đua Phú Thọ.

c) Phát tờ bướm, tài liệu đào tạo, sổ tay, cẩm nang, băng rôn, panô tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động chỉ huy, chỉ đạo khẩn cấp và các biện pháp ứng phó cụ thể cho cộng đồng để chủ động phòng, tránh và khắc phục hậu quả ứng với từng giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra phù hợp với đặc điểm của từng nhóm cộng đồng dân cư.

d) Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, cảnh báo sớm, kịp thời về thiên tai trong cộng đồng dân cư, nhất là hệ thống thông tin ở vùng xung yếu, trũng thấp.

đ) Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, như: Bản tin quận, website của quận, bản tin phường, từng khu phố, tổ dân phố nhằm tuyên truyền, cập nhật thông tin và thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng.

e) Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết về chức năng tiếp nhận và xử lý thông tin về cứu nạn, cứu hộ của đầu số điện thoại 114 trên địa bàn thành phố để người dân kịp thời báo tin về các sự cố do thiên tai, tai nạn cho các cơ quan có chức năng nhanh chóng tổ chức công tác khắc phục, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả.

g) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động, các cuộc thi tìm hiểu và hiến kế các giải pháp thiết thực, hiệu quả về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.

Chương trình kế hoạch trên nhằm mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp, tập trung cho cấp phường trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai và nhận thức của cộng đồng dân cư chủ động phòng, chống và ứng phó thiên tai đạt hiệu quả; Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho nhân dân sinh sống tại những vùng trũng thấp, vùng dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt chú trọng đến đối tượng người già, người tàn tật, trẻ em, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các vị trí xung yếu trên địa bàn quận. Qua đó nhân rộng mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả.


Số lượt người xem: 4569    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA