SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
0
0
6
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười Hai 2013 11:20:00 SA

Thẩm định công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Nhằm giúp Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá đúng chất lượng, chỉ ra những mặt mạnh và những mặt tồn tại, hạn chế để các cơ sở Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy 11 đã phân công 04 tổ công tác tiến hành thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Nội dung thẩm định bao gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo Quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thẩm định tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa ngày 05/12/2013.


Số lượt người xem: 3599    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA