SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
3
2
9
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười Hai 2013 9:20:00 SA

Hướng dẫn quy trình thực hiện cấp mới và điều chỉnh số nhà theo yêu cầu trên địa bàn quận 11

Ngày 31/5/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng cũng đã có Kế hoạch số 4328/KH-SXD-QLN&CS triển khai thực hiện Quyết định trên của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 6278/SXD-QLN&CS ngày 20/8/2012 hướng dẫn nghiệp vụ đánh số và gắn biển số nhà cho Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Thực hiện các hướng dẫn trên, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 155/KH-UBND về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn quận 11, triển khai đến Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện. Đến nay, việc thực hiện Kế hoạch này đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, ngoài nội dung thực hiện cấp mới và điều chỉnh số nhà theo Kế hoạch 155/KH-UBND nêu trên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp xin cấp và điều chỉnh số nhà theo yêu cầu cho nhà chung cư, nhà tách nhập thửa do mua bán, nhà chưa có chủ quyền, nhà xây dựng mới trên nền đất trống…

Để thống nhất thực hiện việc cấp số nhà theo đơn đề nghị của cá nhân và tổ chức có yêu cầu trong các trường hợp nêu trên; Đồng thời, căn cứ theo hướng dẫn tại Văn bản số 8392/SXD-QLN&CS ngày 07/10/2013 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Chứng nhận số nhà; Ủy ban nhân dân quận 11 hướng dẫn địa điểm nộp hồ sơ, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện cấp số nhà theo yêu cầu trên địa bàn quận như sau:

1. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

2. Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc đối với nhà đã có chủ quyền, 10 ngày làm việc đối với nhà chưa có chủ quyền.

3. Thành phần hồ sơ:

3.1. Đối với nhà đã có chủ quyền:

- Thành phần hồ sơ: Đơn (theo mẫu đính kèm), bản sao các giấy tờ pháp lý liên quan đến chủ quyền căn nhà.

- Quy trình: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển đến Phòng Quản lý đô thị trong vòng 01 ngày làm việc. Phòng Quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ tham mưu soạn thảo Chứng nhận số nhà trình Ủy ban nhân dân quận trong vòng 04 ngày làm việc. Ủy ban nhân dân quận ký và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cho số, đóng dấu, lưu, phát hành trong vòng 02 ngày làm việc.

3.2. Đối với nhà chưa có chủ quyền:

- Thành phần hồ sơ: Đơn (theo mẫu đính kèm); bản sao các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng căn nhà; Bản tường trình nguồn gốc, quá trình sử dụng căn nhà của đương sự đề nghị cấp số nhà.

- Quy trình: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển đến Phòng Quản lý đô thị (01 ngày làm việc). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong vòng 01 ngày làm việc, Phòng Quản lý đô thị có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân phường nơi căn nhà tọa lạc xác nhận nội dung của Bản tường trình nguồn gốc, quá trình sử dụng căn nhà của đương sự đề nghị cấp số nhà, kèm theo đề xuất số nhà dự kiến được cấp đảm bảo phù hợp với vị trí hiện trạng thực tế của căn nhà. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân phường phải có văn bản phúc đáp các nội dung trên. Sau khi nhận được phúc đáp của Ủy ban nhân dân phường, Phòng Quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ, soạn thảo Chứng nhận số nhà trình Ủy ban nhân dân quận trong vòng 03 ngày làm việc. Ủy ban nhân dân quận ký và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cho số, đóng dấu, lưu, phát hành trong vòng 02 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không thu cho đến khi có quy định mới.

Quy trình cấp số nhà theo yêu cầu này thống nhất thực hiện trên địa bàn quận 11 kể từ ngày 20/12/2013, bãi bỏ những hướng dẫn không còn phù hợp về cấp và điều chỉnh số nhà theo yêu cầu đang thực hiện hiện nay trên địa bàn.

Lưu ý: Quy trình trên chỉ thực hiện đối với cấp và điều chỉnh số nhà theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, trong công tác quản lý địa bàn, nếu phát hiện số nhà không phù hợp với vị trí hiện trạng thực tế hoặc nhà chưa có số; Ủy ban nhân dân phường vẫn tập hợp đầy đủ hồ sơ, lập văn bản đề nghị (kèm đề xuất số nhà dự kiến được cấp phù hợp với vị trí hiện trạng thực tế) gửi về Phòng Quản lý đô thị để tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp Chứng nhận số nhà theo quy định. (Mẫu đính kèm)


Số lượt người xem: 4007    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA