SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
9
3
0
Tin tức sự kiện 11 Tháng Mười Một 2013 10:15:00 SA

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)

Vừa qua, Ông Đào Thanh Uyên - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã có buổi báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) cho các thành viên Mặt trận Tổ quốc quận, Ban chấp hành (BCH) các đoàn thể chính trị xã hội, BCH các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền quận, thành viên khối dân vận phường, thành viên Mặt trận Tổ quốc, BCH các đoàn thể chính trị xã hội 16 phường, cán bộ, công chức, viên chức ngoài Đảng thuộc Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy.

Theo đó, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) vừa diễn ra tại Hà Nội đã tập trung vào 10 vấn đề then chốt sau:

1/ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

2/ Thông qua đề án đổi mới căn bản toàn diện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3/ Thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội năm 2014.

4/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp 2 năm còn lại.

5/ Kết luận một số vấn đề về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

6/ Dự thảo quy chế bầu cử theo Đảng.

7/ Thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

8/ Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013.

9/ Báo cáo công việc của Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 7 đến nay.

10/ Thông qua nhân sự cơ cấu chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Nghị quyết chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết đổi mới căn bản giáo dục, tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đã được nhấn mạnh tại buổi báo cáo. Đây là một buổi thông tin bổ ích, giúp cho cán bộ, ban ngành đoàn thể, người dân hiểu rõ thêm về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Ông Đào Thanh Uyên - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 11 báo cáo.


Số lượt người xem: 9238    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA