SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
5
3
3
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười Hai 2013 9:50:00 SA

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Kể từ ngày 30/11/2013, Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); quản lý phát triển nhà và công sở.

Nghị định này không áp dụng đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường hợp quy định tại Điều 1 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:

1/ Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và đình chỉ ngay. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành kịp thời, công minh, triệt để và đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2/ Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm nhiều công trình, hạng mục công trình mà chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm hành chính giống nhau đối với nhiều công trình, hạng mục công trình thì hành vi vi phạm tại mỗi công trình, hạng mục công trình vi phạm được xác định là một hành vi vi phạm hành chính.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động xây dựng là 1.000.000.000 đồng.

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 - ông Nguyễn Hoàng Thái đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định nói trên cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân phường phụ trách công tác quản lý đô thị, đại diện Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan có liên quan. Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 là cơ quan giám sát theo quy định tại Điều 19 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng đã đến tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, giáo dục Nghị định 121 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết và thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, trong đó chú ý đến lĩnh vực hoạt động xây dựng; thường xuyên nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực này.


Số lượt người xem: 4422    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA