SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
2
8
6
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười Một 2013 4:20:00 CH

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 5152/KH-UBND về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9 tháng 11 hàng năm được chọn là “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.                                                                                                     

Thực hiện kế hoạch nói trên, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 18/10/2013 tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận 11 và Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 28/10/2013 về tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật hưởng ứng thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo đó, chủ thể tổ chức thực hiện là Ủy ban nhân dân quận, phường; các cơ quan, đơn vị thuộc quận; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên; các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Phòng Tư pháp quận đã tổ chức thực hiện với các nội dung như: Thông tin 31 Nghị định của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính có giá trị thi hành kể từ ngày 01/07/2013; giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trong toàn quận các nội dung về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Vừa qua, Phòng Tư pháp cùng với Ủy ban nhân dân 16 phường đã tổ chức 16 xe hoa, thực hiện cổ động, hưởng ứng năm đầu tiên thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại quận 11, trên các tuyến đường trung tâm của quận và phát thanh về mục đích, ý nghĩa của ngày 09/11/2013. Cách đây 67 năm, ngày 09/11/1946 là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Đồng thời phát thanh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về biển đảo Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ đến với cán bộ và nhân dân trong toàn quận.


Số lượt người xem: 3565    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA