SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
4
8
7
0
Tin tức sự kiện 28 Tháng Mười 2013 2:10:00 CH

Chấn chỉnh tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận

Qua nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra thực hiện Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân quận về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và chất lượng công trình theo quy định trên địa bàn quận 11 năm 2013; Nhằm nâng cao công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các nội dung như sau:

- Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn nếu để xảy ra xây dựng sai phép, không phép.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình trật tư xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm xây dựng, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm về trật tự xây dựng phải cương quyết xử lý theo quy định và đúng nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận tại Văn bản số 1032/UBND ngày 10/9/2013 về trình tự và thời gian của các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân quận xử lý vi phạm hành chính. Nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm các cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra việc vi phạm xây dựng nhưng không xử lý kịp thời dẫn đến chủ đầu tư xây dựng hoàn thành công trình.

- Công tác niêm yết, tuyên truyền đến từng tổ dân phố phải rõ ràng, thường xuyên để người dân dễ dàng tiếp cận các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng hiện hành, bên cạnh đó cần niêm yết công khai Thông báo 15/TB-UBND ngày 14/4/2009 của Ủy ban nhân dân quận về việc xác định quy mô cấp giấy phép xây dựng đối với từng vị trí nhà trên địa bàn quận 11. Đặc biệt đối với các đối tượng là chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và cán bộ công chức của phường cần phải tuyên truyền trực tiếp.

- Đối với việc sửa chữa, cải tạo nâng nền, thay mái mà không làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, quy mô, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an toàn công trình thì không cần phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 3 của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ. Trong thời hạn 07 ngày trước khi tiến hành sửa chữa, cải tạo, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản về nội dung sửa chữa, cải tạo đến Ủy ban nhân dân phường, nơi có căn nhà để thực hiện kiểm tra, theo dõi thi công hoặc hướng dẫn liên hệ Ủy ban nhân dân quận để được xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định (nếu không thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng nêu trên).

- Đối với hồ sơ quản lý chất lượng công trình nhà ở riêng lẻ, Ủy ban nhân dân 16 phường phải thực hiện theo quy định tại Mục a Khoản 3 Điều 45 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trên địa bàn từng phường phải được mở sổ theo dõi cụ thể từng công trình. Tại sổ theo dõi phải ghi nhận rõ ràng quá trình kiểm tra, xử lý và kết quả kiểm tra, xử lý tại từng thời điểm kiểm tra.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị trong công tác kiểm tra định vị móng, đảm bảo tất cả các công trình xây dựng mới và cải tạo xây dựng mới một phần nhà, đã được cấp phép xây dựng phải có biên bản kiểm tra định vị móng.

- Phối hợp chặt chẽ với Đội Thanh tra địa bàn quận 11 trong công tác phối hợp kiểm tra các công trình xây dựng có Giấy phép xây dựng; kịp thời cập nhật, báo cáo về Phòng Quản lý đô thị về tình hình quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn trong các báo cáo tháng.


Số lượt người xem: 8228    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA