SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
4
8
9
0
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười 2013 2:00:00 CH

Hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng năm 2013

Thực hiện theo Kế hoạch số 42/KH-CCDS ngày 29/07/2013 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về kế hoạch thực hiện hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng năm 2013;

Phòng Y tế quận phối hợp với Ban đại diện người cao tuổi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng năm 2013 trên địa bàn quận. Trong đó, phường 6 sẽ được chọn làm điểm triển khai hoạt động. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 09 đến hết tháng 12/2013.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại quận 11 trong năm 2013 để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, góp phần phát huy vai trò và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi; nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung trọng tâm như:

-    Tuyên truyền, giáo dục, vận động người cao tuổi thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)

-    Cải thiện chất lượng tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;

-    Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi thông qua hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên tại cộng đồng;

-    Phối hợp lồng ghép nội dung “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” trong hoạt động câu lạc bộ Người cao tuổi hiện có tại phường (theo hướng dẫn về quy chế hoạt động, nội dung sinh hoạt của Chi cục DS-KHHGĐ thành phố);

-    Định kỳ 2 tháng/1 lần, câu lạc bộ Người cao tuổi hiện có tại phường 6 tổ chức sinh hoạt định kỳ dưới các hình thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí với nội dung phù hợp; kết hợp tư vấn, cung cấp các thông tin, kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

-    Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi.


Số lượt người xem: 4578    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA