SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
3
9
4
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười 2013 9:10:00 SA

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, lần thứ XII

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11; Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 13 và phường 16 đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, lần thứ XII (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường từng bước đổi mới về công tác tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng hoạt động Mặt trận về khu phố, nâng cao vai trò phối hợp hành động và tăng cường đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân. Đời sống nhân dân trên địa bàn phường từng bước được cải thiện và nâng lên thông qua việc thực hiện phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ” do Ùy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát động. Đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng việc phát huy dân chủ cơ sở, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu phường 13 và phường 16 đã nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2008 – 2013, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2013 – 2018, hiệp thương dân chủ cử các vị đại biểu tiêu biểu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 13 và phường 16, thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11.

 

Đại hội đại biểu UB.MTTQ Việt Nam Phường 16

 


Số lượt người xem: 4695    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA