SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
3
6
1
4
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2013 8:05:00 SA

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Trong 5 năm qua (2008 - 2012), việc thực hiện quy chế dân chủ đã được triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, vai trò trách nhiệm của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Thanh tra nhân dân 16 phường được nâng cao nên các phong trào, hoạt động văn hóa – xã hội, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền; đổi mới nội dung, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân; phát huy tính tiên phong, gương mẫu chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời cũng góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã trao tặng giấy khen cho 25 tập thể và 34 cá nhân có thành tích thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong 5 năm qua.


Số lượt người xem: 4031    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA