SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
7
0
9
3
Tin tức sự kiện 04 Tháng Chín 2013 10:10:00 SA

Lãnh đạo quận tiếp xúc với nhân dân tại địa bàn dân cư

Nhằm kịp thời thông tin đến nhân dân những chủ trương của quận trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, các phong trào và các cuộc vận động lớn; tạo điều kiện cho nhân dân phát huy dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đồng thời qua các buổi tiếp xúc để lãnh đạo quận có sự giám sát đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở và lãnh đạo phường có sự kiểm tra việc triển khai thực hiện của các Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và cán bộ được phân công phụ trách;

Vừa qua, Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã tổ chức các đoàn trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với nhân dân tại phường 4, phường 5 và phường 16.

Tại mỗi nơi tiếp xúc, Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đã thông tin đến nhân dân về các chủ trương, dự án trọng điểm của quận; thông báo khái quát tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường còn thông báo tóm tắt với lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về tình hình quần chúng trên địa bàn phường, kết quả giải quyết đơn dân nguyện và các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Qua đó, Đại biểu các giới quần chúng đã phát biểu ý kiến và đưa ra nhiều kiến nghị.

Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và đề xuất hướng giải quyết cụ thể trước khi lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận kết luận và chỉ đạo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Tiếp xúc nhân dân phường 16.


Số lượt người xem: 3800    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA